Mål

YEAP!-projektets övergripande mål är att ingjuta en anda av (socialt) entreprenörskap hos unga – genom initiativtagande och skapa självförtroende, kalkylerat risktagande och kreativitet. Genom att sätta ungas behov i centrum utvecklar projektet en uppsättning aktiviteter och en rad metodiska strategier för att stötta deras integration på arbetsmarknaden, antingen som egenföretagare eller entreprenörer.

De specifika målen är att:

  • Identifiera och tillämpa element för att formulera en effektiv, skräddarsydd inlärningsstrategi som kan bli en “YEAP! Flexibel utbildning” – som kan stärka ungas entreprenörskvalitet och motivation.
  • Främja högkvalitativt ungdomsarbete genom att utveckla:
    1. Riktlinjer för utbildare/ungdomsledare om hur de kan involvera unga på en entreprenörsbaserad utbildning som fokuserar på att utveckla entreprenörstänkesätt
    2. En verktygslåda som är specifikt skräddarsydd för deras behov, inklusive praxis som möjliggör för dem att använda sina många talanger för att bli entreprenörer
    3. En guide för företagsidéutvärdering för blivande unga entreprenörer att välja och formulera rätt typ av entreprenörsaktivitet
    4. Öppna och innovativa e-verktyg för att omsätta entreprenörsidéer i praktiken, genom att utarbeta en hållbar företagsuppstart och/eller för att skapa företag med hög tillväxt som ger social och miljömässig avkastning