Standard SWOT

Standard Swot

Standard Swot

 • Vi har en hög nivå av kompetens
 • Vi har konkurrensfärdighet
 • Vi ligger före på erfarenhetskurvan
 • Vi har adekvata ekonomiska resurser
 • Vi har gott rykte bland köpare
 • Vi är en erkänd marknadsledare
 • Vi har väl genomtänkta funktionsområden
 • Vi har tillgång till stordriftsfördelar
 • Vi är något isolerade från starkt konkurrenstryck
 • Vi har proprietärteknologi
 • Vi har bättre reklamkampanjer än konkurrenterna
 • Vi är bra på att skapa nya produkter
 • Vi har stark ledning
 • Vi har överlägsna/teknologiska/tekniska färdigheter
 • Vi har en fördel i kostnad/pris

 • Vi har ingen tydlig strategisk riktning
 • Våra faciliteter är föråldrade
 • Vi saknar djup och talang i ledningen
 • Vi saknar nyckelkompetenser eller färdigheter
 • Vi har en dålig meritlista i genomförande av strategi
 • Vi är plågade av interna driftsproblem
 • Vi halkar efter i Forskning & Utveckling
 • Vi har en snäv produktlinje
 • Vi har en svag marknadsprofil
 • Vi har marknadsföringsfärdigheter under genomsnittet
 • Vi kan inte finansiera behövda strategiändringar
 • Vi har högre allmänna kostnader jämfört med våra huvudkonkurrenter
 • Vi har lönsamhet under genomsnittet

 • Det finns ytterligare grupper vi skulle kunna tjäna
 • Det finns nya marknader eller marknadssegment att komma in på
 • Vi kan expandera vår produkt-/tjänstlinje för att möta kundbehov
 • Vi kan diversifiera till relaterade produkter
 • Vi kan kontrollera inköps- eller leveransaktiviteter (vertikal integration)
 • Fallande handelshinder öppnar utländska marknader för oss
 • Våra rivaler blir självgoda
 • Marknaden växer snabbare än tidigare
 • Färre lagkrav kommer att göra det lättare för oss att göra affärer

 • Erfarna utländska konkurrenter går in på marknaden
 • Försäljningen av ersättningsprodukter/-tjänster ökar
 • Marknaden växer långsammare än vi förväntat oss
 • Det finns negativa förändringar i valutakurser och/eller handelspolitik
 • Lagkrav blir betungande
 • Vi är utsatta för förändringar i konjunkturcykeln eller mot lågkonjunkturer
 • Våra kunder och/eller leverantörer åtnjuter växande förhandlingsstyrka
 • Köparens behov och smak förändras i riktningar som pekar bort från vår nuvarande expertis
 • Demografiska förändringar påverkar affärer negativt
 • Det är lätt att komma in i denna sektor (mycket låga inträdeshinder)
 • Teknik kan förändra denna sektor med liten eller ingen varning