My SWOT

Swot 1

Mitt Företag SWOT-Analys

Styrkor

 • Fördelar med förslag?
 • Förmågor?
 • Konkurrensfördelar?
 • Unika säljargument? (USP, unique selling point)
 • Resurser, Tillgångar, Människor?
 • Erfarenhet, kunskap, data?
 • Ekonomiska reserver, sannolik avkastning?
 • Marknadsföring- räckvidd, distribution, medvetenhet?
 • Innovativa aspekter?
 • Läge och geografisk?
 • Pris, värde, kvalitet?
 • Ackrediteringar, kvalifikationer, certifieringar?
 • Processer, system, IT, kommunikation?
 • Kultur, attityd, beteende?
 • Ledningsskydd, -följd?

Svagheter

 • Nackdelar med förslag?
 • Brister i förmågor?
 • Brist på konkurrenskraft?
 • Rykte, närvaro och räckvidd?
 • Finanser?
 • Egna kända sårbarheter?
 • Tidsskalor, deadlines och press?
 • Kassaflöde, start-up cash-drain?
 • Kontinuitet, robusthet i försörjningskedjan?
 • Effekter på kärnaktiviteter, distraktion?
 • Tillförlitlighet av data, planens förutsägbarhet?
 • Moral, engagemang, ledarskap?
 • Ackrediteringar, osv?
 • Processer och system, osv?
 • Ledningsskydd, -följd?

Möjligheter

 • Marknadsutveckling?
 • Konkurrenternas sårbarheter?
 • Industri- eller livsstiltrender?
 • Teknisk utveckling och innovation?
 • Globala inflytanden?
 • Nya marknader, vertikala, horisontella?
 • Nischade målmarknader?
 • Geografisk, export, import?
 • Nya USP-er?
 • Taktik - överraskning, stora kontrakt, osv?
 • Affärs- och produktutveckling?
 • Information och forskning?
 • Partnerskap, agenturer, distribution?
 • Volymer, produktion, ekonomier?
 • Säsongsbetonade-, väder-, modeinfluenser?

Faror

 • Politiska effekter?
 • Lagstiftningseffekter?
 • Miljömässiga effekter?
 • IT-utveckling?
 • Konkurrenternas avsikter - olika?
 • Marknadskrav?
 • Nya tekniker, tjänster, idéer?
 • Avgörande kontrakt och partners?
 • Upprätthålla interna förmågor?
 • Hinder att stå inför?
 • Oöverstigliga svagheter?
 • Förlust av viktig personal?
 • Hållbart ekonomiskt stöd?
 • Ekonomi - hemma, utomlands?
 • Säsong-, vädereffekter?