Analys av Kassaflöde

Analys av Kassaflöde

Kassaflödesanalys är en finansiell rapport som registrerar hur pengar flödar in i och ut ur din verksamhet under en viss förutbestämd tidsperiod. Det kan hjälpa dig att bättre förstå var pengar tar vägen och hur mycket kontanter du har vid varje tidpunkt. Helst bör detta göras åtminstone en gång per månad för att säkerställa att ditt företag har en hälsosam kontantbudget.

För en småföretagsägare, är det avgörande för framgång att göra en kassaflödesanalys regelbundet. Trots allt är att ha kort om pengar en av de vanligaste orsakerna till att småföretag misslyckas. De goda nyheterna: Regelbunden analys av ditt kassaflöde kan hjälpa dig att undvika denna fallgrop och förvalta ditt företag mer effektivt.

 

Projektering av kassaflöde

Projektering av kassaflöde