Vad är den största utmaningen för den unga befolkningen i EU? Det vanligaste svaret brukar vara “arbetslöshet”. Den ekonomiska krisen och dess inverkan på arbetsmarknaden har satt ett stort antal unga européer i risk för social uteslutning. Sedan 2011 har två tredjedelar av EU-länderna registrerat en ökning i långsiktig ungdomsarbetslöshet för personer i åldrarna 25–29. De största ökningarna registrerades i Grekland (+86,8 %) och Cypern (+313,6 %).

Det är särskilt viktigt att uppmuntra entreprenörskap som en del av den strategi som behövs för att bekämpa dessa alarmerande höga ungdomsarbetslöshetssiffror i de flesta EU-stater. I många år har ett av EU:s viktigaste policymål varit att utveckla europeiska medborgares entreprenörsförmåga.

Den här situationen har krävt och sammanfört projektpartners från hela Europa för att designa, utveckla och genomföra “Youth Entrepreneurship Advanced Pathway” (YEAP!).

YEAP!-projektet strävar inte endast efter att bidra till att forma ungas tänkesätt utan även efter att tillhandahålla kunskaper, färdigheter och kompetens som är viktiga för utvecklingen av en entreprenörskultur. Projektet strävar efter detta genom en innovativ individualiserad utbildning.

Hur uppnår YEAP!-projektet sina mål?

  • Genom att implementera innovativa aktiviteter som när utveckling och utvärdering av entreprenörsfärdigheter som främjas genom att använda dem dagligen.
  • Genom att utveckla nya strategier för att stärka utbildningsvägar för blivande unga entreprenörer.
  • Genom att främja ungdomsarbetarnas engagemang.