Ο συνολικός στόχος του έργου YEAP! είναι να εμφυσήσει ένα πνεύμα (κοινωνικής) επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων – μέσω της λήψης πρωτοβουλιών, της οικοδόμησης αυτοπεποίθησης, του υπολογισμού του ρίσκου  και της δημιουργικότητας.

Τοποθετώντας τις ανάγκες των νέων στο κέντρο του, το έργο αναπτύσσει μια σειρά δραστηριοτήτων και μια ποικιλία μεθοδολογικών προσεγγίσεων προκειμένου να στηρίξει την ένταξη τους στην αγορά εργασίας είτε ως αυτοαπασχολούμενους είτε ως επιχειρηματίες.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι:

  • Προσδιορισμός και εφαρμογή στοιχείων για τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής εξατομικευμένης μαθησιακής προσέγγισης που θα γίνει το YEAP! Μια Ευέλικτη μαθησιακή διαδρομή –που μπορεί να ενισχύσει την επιχειρηματική ποιότητα και τα κίνητρα της νεολαίας.
  • Προώθηση υψηλής ποιότητας εργασίας των νέων αναπτύσσοντας:
    1. Κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτές/εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής των νέων σε μια μαθησιακή πορεία που βασίζεται στην επιχειρηματικότητα, η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη επιχειρηματικών νοοτροπιών.
    2. Μια εργαλειοθήκη ειδικά προσαρμοσμένη στην αντιμετώπιση των αναγκών τους, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών που επιτρέπουν τη χρήση των πολλαπλών ταλέντων τους προκειμένου να γίνουν επιχειρηματίες
    3. Έναν Οδηγό Αξιολόγησης Επιχειρηματικών Ιδεών για τους επίδοξους νέους επιχειρηματίες προκειμένου να επιλέγουν και να διαμορφώνουν το κατάλληλο είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας
    4. Ανοικτά και καινοτόμα ηλεκτρονικά εργαλεία για να θέσουν σε εφαρμογή τις επιχειρηματικές ιδέες, διαμορφώνοντας ένα βιώσιμο νεοφυές επιχειρηματικό εγχείρημα  ή/και για την οικοδόμηση επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης που παρέχουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές αποδόσεις