Ανάλυση Ταμειακών Ροών

Η ανάλυση ταμειακών ροών είναι μια οικονομική δήλωση που καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα χρήματα ρέουν προς και από την επιχείρησή σας κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης προκαθορισμένης χρονικής περιόδου. Μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε καλύτερα πού πηγαίνουν τα χρήματά σας και πόσα μετρητά έχετε ανά πάσα στιγμή. Στην ιδανική περίπτωση, αυτό πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να διασφαλιστεί ότι η εταιρεία σας έχει έναν υγιή προϋπολογισμό μετρητών.

Για έναν ιδιοκτήτη μιας μικρής επιχείρησης, η τακτική ανάλυση των ταμειακών ροών είναι απαραίτητη για την επιτυχία. Εξάλλου, η έλλειψη μετρητών είναι μια από τις πιο κοινές αιτίες της αποτυχίας των μικρών επιχειρήσεων. Τα καλά νέα: Η τακτική ανάλυση των ταμειακών ροών σας μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε αυτήν την παγίδα και να διοικήσετε την επιχείρησή σας πιο αποτελεσματικά.

 

Πρόβλεψη Ταμειακών Ροών

Πρόβλεψη Ταμειακών Ροών


Εκτύπωση